CİNSEL ARZULAR VE KOKU

CİNSEL ARZULAR VE KOKU

Acaba insanlar eş bulmak için koklama yeteneklerine güveniyor olabilir mi? Kuşlar, arılar bu şekilde eş bulurken bilim insanları insanların da benzer bir yolla eş seçtiklerini düşünüyorlar.

Günümüzde vücut kokusunun ruh halini ve menstrual döngüyü etkileyen kimyasallar içerdiğini gösteren bulgular artsa da bu kimyasallardan kaçmak zor.

Bu konuyla alakalı Çin Fen Akademisin’nde psikolog ve koku araştırmacısı Ven Çu ve meslektaşları vücut sıvısındaki iki kimyasalın erkeklerdeki androstadienone ve kadınlardaki estratetraenol olabileceğini buldu. Bu iki steroid erkek ve kadın deneklerde farklı tepkilere yol açıyordu.

İlginç olan bu iki streodin belirgin kokusu olmamasına karşın daha önceki çalışmalar bu kokulara kadın ve erkek deneklerin farklı tepkiler verdiğini ortaya koymuştur. Yapılan çalışmalar androstadienonenin kadınları, estratetraenolun ise erkeleri uyardığı belirlenmiştir.

 Çu ve arkadaşları 96 tane denek topladı. Bunların yarısı erkek yarısı kadındı ve iki cinsiyetin de yarısı heteroseksüel, diğer yarısı ise homoseksüel ya da biseksüeldi.

Araştırmacılar deneklere yürümekte olan bir insan figürü oluşturan haraketli noktalar gösterdi. Çu ve meslektaşları noktaların yerleriyle oynayarak figürün daha erkeksi veya kadınsı görünmesini sağlayabiliyorlardı. Deneklerden figürü erkek ya da kadın olarak belirlemeleri istendi.

Sonuç gözlendikten sonra katılımcılara karanfil kokulu bir çözelti koklatıldı ve daha fazla figür gösterildi. Bazı çözeltilerden bazılarına androstadienone bazılarına ise estratetraenolun eklenildi, diğerleri ise hala sadece karanfil kokusu içeriyordu.

Araştırmacılar heteroseksüel katılımcıların çok da keskin olmayan bu streoidlerin kokusundan etkilendiğini gözlemledi. Heteroseksüel erkekler estratetraenolun varlığında figürü kadın olarak algılama eğilimi gösterirken, heteroseksüel kadınlar ise androstadienone varlığında figürü erkek olarak algılama eğilimi gösterdi. Homoseksüel erkekler ise androstadienone varlığında kadınların verdiği tepkiyi verirken biseksüel kadın veya homoseksüel kadınlar iki streoidin kokusundan da etkilenmemiştir.

 

 

Tüm bu bulgular insanların cinsel eğilimine has bir şekilde kimyasal sinyalleri eş seçiminde kullanabildiğini gösteriyor. Yine de Çu bu iki steroidin insan feromonu olduğunu ilan etmek için erken olduğunu söylüyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri deneklerin vücutlarında olan miktarda daha fazla konsantrasyonda steroide maruz kalması olarak belirtiyor ve  steroidlerin  ekolojik ortamda daha tutarlı koşullarda denenmesi gerektiğini söylüyordu.

Bu araştırmayı ilginç kılan diğer bir kısmı ise şu şekilde anlatıyordu Çu “ Androstadienone hem kadınlarda hem erkeklerde olan bir streoidken, estratetraenolun sadece hamile kadınların idrarında ve plesantasından bulunuyor”

Bu sinyallerin nasıl çalıştığı ile alakalı sanırım daha çok çalışma yapılması gerekiyor ancak çok sayıda gizemli taraflar olsa da farkına varmadığımız kimyasalların algımızı önemli ölçüde etkilediği gerçeği yok sayılmaz.